عکس دیدنی و عالی روز مادر

مادر روسری ایت را بردار تا ببینم،
بر شبِ موهایت؛ چند زمستان برف نشسته است
تا من به بهار رسیده ام . . . ♥امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.